Osposobljavanje odgovornih osoba za gašenje početnih požara i provedbu evakuacije (G+E)

Osposobljavanje odgovornih osoba za gašenje početnih požara i provedbu evakuacije (G+E)

Osposobljavanje odgovornih osoba za gašenje početnih požara i provedbu evakuacije (G+E)

U skladu s odredbama Pravilnika o požarnom redu, poslodavac koji zapošljava do 300 radnika u smjeni mora odrediti odgovornu osobu za gašenje početnih požara i provedbu evakuacije. Vi određujete odgovornu osobu, a mi je osposobljavamo.

U skladu s Pravilnikom o požarnom redu (link), poslodavac koji zapošljava do 300 radnika u smjeni mora u požarnom redu za svaku smjenu i za svaku lokaciju u kojoj se obavlja djelatnost odrediti osobu odgovornu za gašenje početnih požara i provedbu evakuacije. Na svakih dodatnih 300 radnika u smjeni, mora odrediti još jednu odgovornu osobu.

 

Poslodavac koji pored požarnog reda mora izraditi i plan evakuacije i plan u slučaju požara, u požarnom redu mora odrediti osobu koja će u svakoj smjeni biti odgovorna za gašenje početnih požara i provedbu plana evakuacije, bez obzira na broj zaposlenika iz prethodnog stavka. Na svakih 200 ljudi u objektu, poslodavac mora odrediti još po jednu osobu u svakoj smjeni i u svakom objektu koja će biti odgovorna za gašenje početnih požara i provedbu plana evakuacije.

Opis usposabljanja

Teorijski dio:

  • Upoznavanje polaznika s radnim obvezama osobe odgovorne za gašenje početnih požara i evakuaciju;
  • Upoznavanje sa zakonodavstvom;
  • Prikaz prikladnih sredstava za gašenje.

Praktični dio:

  • demonstracija sigurne uporabe prikladnih sredstava za gašenje, gašenje improviziranog početnog požara, aktivno sudjelovanje polaznika
Naš instruktor za osposobljavanje G+E:

Sorry, no posts matched your criteria.

Informacije i prijava

Matej Prelog, e-mail: matej.prelog@civis.si, mob: 031 693 094

 

Cijena po polazniku: 50,00 € + PDV.

 

U cijenu je uključeno polaganje ispita, potvrda o osposobljenosti, pomagala za gašenje improviziranog požara.

 

Osposobljavanje obavljamo po narudžbi, u prostorijama ili na vanjskom poligonu Obrazovnog centra Civis na Tržaškoj cesti 65 u Mariboru Ili na lokaciji po želji.

 

Broj mjesta na svakom osposobljavanju.