Danilo Onič

Danilo Onič, univ. dipl. inž. grad.

strokovni sodelavec
koordinator VZD na gradbiščih
Licencirani IPAF inštruktor
Pooblaščeni inženir IZS
Inštruktor usposabljanj za varno delo

E-pošta: dani.onic@civis.si
Telefon: +386 51 685 095