Marjan Dragar

Marjan Dragar

predavatelj

  • Od leta 2011 se ukvarja s pravnim svetovanjem gospodarskim subjektom s poudarkom na področjih upravljanja tveganj (»risk management«), varnosti in zdravja pri delu, varovanja podatkov, obvladovanjem različnih oblik škode (“damage control”), postopki v kriznih situacijah (“crisis management”), korporativna varnost;
  • Delovnopravno svetovanjem delodajalcem v zvezi z ureditvijo internih delovnopravnih aktov in organizacijsko vzpostavitvijo podjetij, lojalnostjo zaposlenih, zlorabo alkohola/drog na delovnem mestu, pri disciplinskih postopkih in postopkih odpovedi v primerih kršitev, delovnopravni ukrepi pri prestrukturiranju podjetij;
  • Direktor podjetja KONKRET d.o.o., ki izvaja tudi detektivsko dejavnost in imetnik licence Detektivske zbornice Slovenije
  • Zastopanje delodajalcev v postopkih pred Inšpektoratom za delo RS;
  • Redno sodelovanje z odvetniškimi pisarnami, detektivi in podjetji, ki izvajajo naloge zunanjih strokovnih služb za varnost in zdravje pri delu.

Upcoming Events