Že poteklo

DAVČNI IN PRAVNI VIDIK NAPOTITEV DELAVCEV V TUJINO

185,00

Prijava
Začetek
10.04.2019
Konec
10.04.2019 Ves dan
Naslov
Tržaška cesta 65   Zemljevid
Epošta

Spoznajte najpogostejše izzive z davčnega in pravnega področja napotitev delavcev v tujino ter konkretne primere iz prakse.

 

2 strokovnjakinji – 2 področji

 

+ DARILO E-KNJIGA: Obveznosti delodajalcev pri napotitvah delavcev na delo v nekatere države EU in Švico

PROGRAM SEMINARJANapotitve delavcev v tujino – davčni vidik

 

 • Kdaj je delavec napoten na delo v tujino in kdaj je na službeni poti?
 • Nacionalna pravila pri obračunu plače napotenega delavca na delo v tujino (kdaj ima dohodek vir v Sloveniji, rezidentski status napotenega delavca, ugotavljanje davčne osnove pri obračunu plače napotenega delavca, osnova za obračun prispevkov – razlikovanje med 12. in 13. členom Uredbe 883/2004).
 • Uporaba pravil mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja (ko napotujemo rezidenta in ko napotujemo nerezidenta).
 • Povračila stroškov povezana z delom, ki se lahko napotenemu delavcu izplačajo neobdavčeno (kdaj govorimo o kratkotrajnih napotitvah in kdaj o daljših napotitvah, presoja neprekinjenosti in druge dileme).
 • Primeri obračunov plač pri napotitvah do 30 dni, napotitvah od 30 do 90 dni in napotitvah nad 90 dni.
 • Primer obračuna plače napotenega delavca na delo v tujino v primeru, ko je delodajalec dolžan plačevati prispevke za socialno varnost v tujini.
 • Učinkovita komunikacija in upravljanje s težavami v komunikaciji (konflikti)

mag. Brigita Osojnik, davčna svetovalka z licenco, Pabide d.o.o.

Napotitve delavcev v tujino – pravni vidik;

 

 • Pravni vidik napotitve na delo v tujino – pravne podlage.
 • Pogoji za napotitev po Zakonu o čezmejnem opravljanju storitev.
 • Zagotavljanje minimalnih pogojev za delo v tujini.
 • Izdaja potrdila A1 – po 12 in 13. členu Uredbe 883/04/ES.
 • Položaj delodajalcev, ki stalno opravljajo delo v tujini.
 • Kakšne so posledice novih pravil čezmejnega izvajanja storitev v praksi in predvidene spremembe.
 • Pristojnosti in ukrepi IRSD na področju nadzora delovnopravne zakonodaje pri napotenih delavcih.

mag. Helena Polič-Kosi, odvetnica  – specialistka za področje delovnega prava in prava socialne varnosti.

KOMU PRIPOROČAMO UDELEŽBO?
Za računovodje, kadrovike, lastnike podjetij, samostojne podjetnike, administrativne službe in seveda za vse, ki jih takšna tematika zanima.

 

CENA: 185,00 € (225,70 € z DDV). V primeru prijave 2 (dveh) ali več kandidatov vam priznamo 10 % popust! Znesek je potrebno pred pričetkom seminarja nakazati na TRR št.: SI56 3000 0001 1122 056 (SBERBANK d. d.). Sklic za plačilo: 00 20190410-01.

 

KOTIZACIJA vključuje udeležbo na seminarju, gradivo seminarja, jutranjo kavo, pogostitev med odmorom in izdajo potrdila o udeležbi. Gradivo za vse udeležence bo dostopno tudi v ELEKTRONSKI OBLIKI po izvedbi seminarja.

 

DARILO: vsem udeležencem tokratnega seminarja podarjamo e-knjigo avtorice mag. Brigite Osojnik, kjer so za nekatere države članice EU ter Švico posebej navedeni postopki, kontaktne osebe, posebnosti in navodila za lažje izvajanje napotitev delavcev.

DAVČNI IN PRAVNI VIDIK NAPOTITEV DELAVCEV V TUJINO

185,00

Status

Že poteklo