O podjetju

O podjetju

Podjetje Civis d.o.o. se že več kot 18 let ukvarja z:

  • varnostjo in zdravjem pri delu
  • varstvom pred požarom
  • uvajanjem kakovosti v podjetja (ISO standardi)
  • varstvom osebnih podatkov (GDPR)
  • ekologijo in varstvom okolja
  • izvajanjem seminarjev in usposabljanj po različni mednarodnih licencah.

Zavedamo se, da je ob hitrem tempu dela podjetjem težko spremljati ter strokovno obvladovati zelo obsežno in zahtevno področje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Ker pa je to vseeno njihova zakonska obveza in moralna dolžnost, podjetjem tukaj z veseljem stojimo ob strani, tako da mi prevzamemo izvajanje strokovnih nalog, kar je zanje tudi bolj učinkovito.

 

Vse poti so lažje, če se ljudje pri svojem delu počutijo varno in delajo v ustreznem delovnem okolju. Naš namen je, da delodajalcem s svojo dejavnostjo pomagamo soustvarjati takšne delovne pogoje.

KOLEKTIV CIVIS
POOBLASTILA V RS
  • Dovoljenje za delo (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve) št.
  • Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uprava RS za reševanje in zaščito) št. 8450-171/2011-6 (s 13. 1. 2017).
  • Pooblastilo za izvajanje usposabljanja koordinatorjev za VZD na gradbiščih (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve) ŠT. 002/2002 (z 20. 11. 2002).
  • Ponudnik prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu za leto 2019 – (pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (uradni list RS, št. 102/11).
MEDNARODNE LICENCE

IPAF Approved Training center

TÜV AUSTRIA CERTIFIED

IZKAZNICA PODJETJA

CIVIS, Center za izobraževanje, varnost, inženiring, storitve in trgovino d.o.o.
Tržaška cesta 65,  2000 Maribor

 

ID: SI36310379
MŠ: 5394872000
Št. TRR pri SBERBANK d.d.: SI56 3000 0001 1122 056
BIC: SABRSI2X

 

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru, št. vl. 1/01821/00.

 

Višina osnovnega kapitala: 15.473,21 €.