Že poteklo

DOBRI ODNOSI NA DELOVNEM MESTU IN PREPREČEVANJE MOBINGA

126,00

Prijava
Začetek
11.06.2019
Konec
11.06.2019 Ves dan
Naslov
Tržaška cesta 65   Zemljevid
Epošta

s podelitvijo 8 točk za strokovne delavce VZD

 

Praktični seminar (delavnica) s konkretnimi napotki in orodji za negovanje vaših odnosov s pogodbeno stranko in med zaposlenimi.

 

Ukrepi za preprečevanje trpinčenja in organizacija dela ob izraženem sumu.

 

Je mobing res samo modna muha? Kakšna je sodna praksa na področju mobinga in kakšne odškodnine se zares prisojajo v praksi? Je odvzem nalog že mobing? Je stavek: »Prekleto, držite se že končno rokov«, že mobing? Kdo je pooblaščenec za mobing? Komu naj se zaupam? Je sploh kaj, kar lahko delodajalec naredi na tem področju?

 

Je in v skladu z zakonodajo (ZDR-1, KZ-1, ZVZD-1) tudi mora!

 

Kazen delodajalcu, če tega področja nima ustrezno urejenega in ni sprejel predpisanih ukrepov, lahko izrečeta tako inšpektor za varstvo pri delu, kot tudi delovni inšpektor, v višini do 40.000 evrov.

 

Izraz mobing je zadnje čase v javnosti res postal že zelo moderen in obče uporabljen, kar pa na žalost še ne pomeni, da delodajalci in strokovni delavci poznajo pravne, organizacijske in psihosocialne razsežnosti, ki jih ima na posameznika, organizacijo in družbo. Prav zato vas vabimo, da skupaj razjasnimo vse dileme, na našem seminarju 18. 6. 2019.

 

To predavanje lahko velja tudi kot ukrep promocije zdravja na delovnem mestu!

PROGRAM SEMINARJADobri odnosi na delovnem mestu

 • Ljudje smo si različni – kako?
 • Prepoznavanje in spoštovanje unikatnosti posameznika.
 •  Poti do sogovornika/sodelavca.

 

Učinkovita komunikacija in upravljanje s težavami v komunikaciji (konflikti)

 

Tina Vadas, filozofinja, specializantka psihoterapije po TA

Prepoznavanje in preprečevanje mobinga

 • Kaj je / ni mobing?
 • Pojavne oblike mobinga.
 • Vrste mobinga.
 • Posledice mobinga
 • Preprečevanje mobinga pri delodajalcih – pooblaščenec za preprečevanje mobinga.
 • Vsebine pravilnikov o mobingu (interni akti).
 • Sodna praksa – primeri mobinga – odškodninske odgovornosti
 • Praktično delo z udeleženci
  • vodenje razgovorov z žrtvami mobinga,
  • vloge pooblaščenca v praksi

 

mag. Helena Polič Kosi, odvetnica – specialistka za področje delovnega prava in prava socialne varnostiKOMU PRIPOROČAMO UDELEŽBO?
Strokovnim delavcem VZD, pooblaščencem za mobing, vodjem kadrovskih služb, kadrovikom, direktorjem, sindikalnim zaupnikom in vsem, ki želijo pravočasno preprečiti mobing v podjetju ali za naročnika.

 

CENA: 126,00  € (153,72 € z DDV). V primeru prijave 2 (dveh) ali več kandidatov vam priznamo 10 % popust! Znesek je potrebno pred pričetkom seminarja nakazati na TRR št.: SI56 3000 0001 1122 056 (SBERBANK d. d.). Sklic za plačilo: 00 20190618-01.

 

KOTIZACIJA vključuje udeležbo na seminarju, gradivo seminarja, jutranjo kavo, pogostitev med odmorom in izdajo potrdila o udeležbi. Gradivo za vse udeležence bo dostopno tudi v ELEKTRONSKI OBLIKI po izvedbi seminarja.

DOBRI ODNOSI NA DELOVNEM MESTU IN PREPREČEVANJE MOBINGA

126,00

Status

Že poteklo