Že poteklo

PREGLEDI OTROŠKIH IGRAL- PREGLEDNIK LASTNIH OTROŠKIH IGRIŠČ V SKLADU Z EN 1176.

145,00

Prijava
Začetek
16.05.2017
Konec
16.05.2017 Ves dan
Naslov
Tržaška cesta 65   Zemljevid
Epošta


Ko so otroci razposajeni se hitro lahko zgodi nepričakovano: nesreča. Za varnost naših otrok je potrebno poskrbeti ne le pri proizvodnji igral, temveč tudi pri njihovi vsakdanji uporabi. Veste, kdo je odgovoren za varnost igral v vrtcih, šolah, trgovskih centrih ali na občinskih igriščih?

 

V pripravi je revizija standarda EN 1176, ki opredeljuje varnostne zahteve otroških igrišč. Želite izvedeti, katere novosti prinaša?

 

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca v 8. a členu narekuje, da mora ravnatelj zadolžiti za izvajanje rutinskih in periodičnih pregledov zaposlenega v vrtcu oz. za izvajanje letnega  pregleda igral in igrišč določiti komisijo oz. zunanji pregled poveri zunanjemu izvajalcu. Samo usposobljena oseba je dovolj kompetentna za omenjeno nalogo.

 

Vabimo vas, da se udeležite usposabljanja in postanete preglednik lastnih otroških igrišč.





PREDAVATELJICA



Andreja Bednjički, certificirana nadzornica za otroška igrala, izvaja certificiranje igral in preglede otroških igrišč po avstrijski akreditaciji TÜV Austria.

Udeležbo še posebej priporočamo:

 • ravnateljem,
 • pomočnikom ravnateljev,
 • lastnikom in skrbnikom igrišč,
 • vzgojiteljem,
 • bodočim skrbnikom zunanjih otroških igral,
 • vzdrževalcem in hišnikom,
 • članom komisije za izvajanje pregledov ter
 • načrtovalcem otroških igrišč.



PROGRAM



 • Zakonski okvir za varno igrišče.
 • Poškodbe na igrišču.
 • Odgovornosti lastnika oz. upravitelja igrišča.
 • Od ideje do realizacije novega igrišča.
 • Dokumentacija pregledov in vzdrževanja igrišča.
 • Kako ravnati v primeru nezgode.
 • Pregled predvidenih novosti.
 • Standard EN 1176 – 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode.
 • Standard EN 1176 – 2. del: Viseče gugalnice.
 • Standard EN 1176 – 3. del: Tobogani.

 • Standard EN 1176 – 4. del: Vrvne proge (vzpenjače).
 • Standard EN 1176 – 5. del: Vrtiljaki.
 • Standard EN 1176 – 6. del: Gugalna oprema.
 • Standard EN 1176 – 7 del: Navodila za vgradnjo, pregledovanje, vzdrževanje in upravljanje.
 • Standard EN 1176 – 10. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za zaključene igralne enote.
 • Standard EN 1176 – 11. del: Prostorske mreže.
 • Test.



CENA: 145,00 €  brez DDV (176,00 € z DDV). V primeru prijave 2 (dveh) ali več kandidatov vam priznamo 10% popust! Znesek je potrebno pred pričetkom seminarja nakazati na TRR št.: SI56 3000 0001 1122 056 (SBERBANK d.d.).

 

SKLIC za plačilo: 00 201705-10.

 

KOTIZACIJA vključuje udeležbo na usposabljanju, izdajo potrdila o usposobljenosti za preglednika lastnih otroških igrišč (EN 1176), gradivo in pogostitev med odmorom. Gradivo za vse udeležence bo dostopno tudi v ELEKTRONSKI OBLIKI po izvedbi seminarja

PREGLEDI OTROŠKIH IGRAL- PREGLEDNIK LASTNIH OTROŠKIH IGRIŠČ V SKLADU Z EN 1176.

145,00

Status

Že poteklo