Že poteklo

Seminarji za koordinatorje in strokovne delavce VZD

Prijava
Predavatelji
Začetek
19.09.2019 08:15
Konec
19.09.2019 14:30

s podelitvijo 8 točk za strokovne delavce VZD.PROGRAM SEMINARJASeminarje za koordinatorje VZD in strokovne delavce VZD organiziramo večkrat v letu, da si lahko naberete vse potrebne točke in ustrezna potrdila.

Spremljajte nas tukaj.

CENA: od 107,00 € + DDV in je odvisna od kombinacij izbranih potrdil. V primeru prijave 2 (dveh) ali več kandidatov istega podjetja vam priznamo 10% popust! Znesek je potrebno pred pričetkom seminarja nakazati na TRR št.: SI56 3000 0001 1122 056 (SBERBANK d.d.).Seminar je organiziran v skladu s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št.31/2008) in v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 109/11). Izdano bo potrdilo z 8 točkami. Vsi udeleženci bodo prejeli POTRDILO O UDELEŽBI na obdobnem usposabljanju koordinatorjev VZD ter stalnem strokovnem usposabljanju strokovnih delavcev, ki bo izdano na podlagi omenjenih pravilnikov.

Seminarji za koordinatorje in strokovne delavce VZD

Status

Že poteklo