Že poteklo

Seminar za koordinatorje in strokovne delavce VZD – Maribor

126,00

Prijava
Predavatelji
Začetek
17.09.2019 08:15
Konec
17.09.2019 14:30
Naslov
Tržaška cesta 65   Zemljevid
Epošta

s podelitvijo 8 točk za strokovne delavce VZD.PROGRAM SEMINARJANezgode pri delu
Marko Vaupotič, zaposlen pri Inšpektoratu RS za delo

 

Ekonomske in moralne posledice za delodajalca in delavca ob delovnih nezgodah
mag. Dušan Bezjak, CIVIS d.o.o.

 

Vloga in odgovornosti koordinatorjev VZD in strokovnih delavcev VZD
mag. Tina Žagar, CIVIS d.o.o.

 

Varno delo z dihalnimi aparati in potrebna usposabljanja

 

Ugotavljanje prisotnosti nevarnih plinov in hlapov pri delu v zaprtih in utesnjenih prostorih
Brane Brezak, BO2-MEGA d.o.o.

 

 

PRAKTIČNA DELAVNICA

Varno delo v zaprtih in utesnjenih prostorih ter reševanje delavcev iz teh prostorov (predstavitev uporabe učnega simulatorja)
Martin Helbl, CIVIS d.o.o.

CENA: 126,00 € + DDV (153,72 € z DDV). V primeru prijave 2 (dveh) ali več kandidatov istega podjetja vam priznamo 10% popust! Znesek je potrebno pred pričetkom seminarja nakazati na TRR št.: SI56 3000 0001 1122 056 (SBERBANK d.d.).Seminar je organiziran v skladu s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št.31/2008) in v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 109/11). Izdano bo potrdilo z 8 točkami. Vsi udeleženci bodo prejeli POTRDILO O UDELEŽBI na obdobnem usposabljanju koordinatorjev VZD ter stalnem strokovnem usposabljanju strokovnih delavcev, ki bo izdano na podlagi omenjenih pravilnikov.

Seminar za koordinatorje in strokovne delavce VZD – Maribor

126,00

Status

Že poteklo