Že poteklo

SEMINAR ZA KOORDINATORJE VZD in STROKOVNE DELAVCE VZD – LJUBLJANA

126,00

Prijava
Začetek
28.03.2019
Konec
28.03.2019 Ves dan
Naslov
Tržaška 330, 1000 Ljubljana   Zemljevid
Epošta

s podelitvijo 8 točk za strokovne delavce VZD.PROGRAM SEMINARJAPriprava in varna izvedba remonta v NEK (Nuklearni elektrarni  Krško)
Rudi JANEŽIČ, Nuklearna elektrarna Krško

 

Priprava in varna izvedba remonta v NEK (Nuklearni elektrarni  Krško)
Rudi JANEŽIČ, Nuklearna elektrarna Krško

 

Delovne nezgode, obravnava le-teh na sodiščih ter vloge koordinatorjev VZD in strokovnih delavcev VZD
mag. Helena POLIČ KOSI, odvetnica

 

Kako skrbimo za zdravje na delovnem mestu z boljšo izbiro prehrane in specifično telesno aktivnostjo
Aleš POTRČ, SPORT-MARK d.o.o.

 

Osebna varovalna oprema za varovanje oči s korekcijskimi stekli
Uroš ŽAGAR, EOT d.o.o.

 

Primer dobre prakse izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu
mag. Leon VEDENIK, RS, MNZ, Policija

CENA: 126,00 € brez DDV (153,72 € z DDV). V primeru prijave 2 (dveh) ali več kandidatov istega podjetja vam priznamo 10% popusta! Znesek je potrebno pred pričetkom seminarja nakazati na TRR št.: SI56 3000 0001 1122 056 (SBERBANK d.d.). Sklic za prijavo v Ljubljani: 00 20190328-01.

 

KOTIZACIJA vključuje udeležbo na seminarju, izdajo potrdila o udeležbi na seminarju, gradivo seminarja v pisni in elektronski obliki in POGOSTITEV med odmori. Gradivo za vse udeležence bo dostopno tudi v ELEKTRONSKI OBLIKI po izvedbi seminarja.

 

ODJAVA: v primeru odjave en (1) dan pred pričetkom seminarja vam obračunamo administrativne stroške v višini 30% kotizacije. Pri odjavi na dan seminarja kotizacije ne vračamo. V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja ali spremembe lokacije ali datuma izvedbe.

SEMINAR ZA KOORDINATORJE VZD in STROKOVNE DELAVCE VZD – LJUBLJANA

126,00

Status

Že poteklo