Politika zasebnosti

Varovanje zasebnosti

Pri podjetju Civis d.o.o. se zavedamo, kako pomembni so vaši osebni podatki in spoštujemo vašo zasebnost.

Splošna načela varstva osebnih podatkov zahtevajo, da se podatke obdeluje pošteno, pregledno in na zakoniti pravni podlagi. Podatke se lahko obdeluje le za določene, izrecne in zakonite namene. Prav tako je potrebno je preprečiti njihovo nadaljnjo obdelavo, ki ni skladna z nameni zbiranja.  Zbira se le tiste podatke, ki so ustrezni, relevantni in omejeni na namena zbiranja, s čimer se prepreči zbiranje osebnih podatkov »na zalogo«. Zbrani podatki morajo biti točni in ažurni in ne smejo biti hranjeni dalj, kot je potrebno za izpolnitev namena zbiranja. Zahteva se skrb za celovitost in dostopnost osebnih podatkov, ki sta stebra varnosti osebnih podatkov. Načelo odgovornosti nalaga dolžnost zavezancem, da so v vsakem trenutku sposobni izkazati, da osebne podatke obdelujejo skladno z predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Za namene izvajanja naših storitev, za namene zaposlovanja in za nemoten potek dela našega podjetja obdelujemo osebne podatke v mejah, ki jih določata Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679, GDPR) in Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) oziroma izražena volja s strani posameznikov in naročnikov naših storitev.

Osebne podatke posameznikov uporabljamo izključno za namene, opredeljene v namenu obdelave.

 

Upravljavec osebnih podatkov

Civis d.o.o.

Naslov: Tržaška 65, 2000 Maribor, Slovenija

www.civis.si, info@civis.si

Odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov: Tina Žagar, dpo@civis.si

 

Na kakšni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke?     

Civis d.o.o obdeluje osebne podatke na podlagi zakona za izvajanje storitev varstva pri delu in varstva pred požarom (Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Uradni list RS, št. 43/2011, Zakon o varstvu pred požarom, Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ) in za storitve neposrednega trženja (Zakon o elektronskih komunikacijah na trgu, Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17), na podlagi privolitve ali za izvajanje pogodbe, ki je sklenjena z naročnikom naših storitev.

 

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov nam posameznik poda s tem, ko se na naših spletnih straneh, prek enega izmed obrazcev ali prek elektronske pošte strinja, da mu lahko zagotavljamo storitev (prijava na e-novice ali prijava na seminar ali usposabljanje preko spletnega obrazca). Vsaka privolitev, ki jo pridobimo od posameznika, mora biti prostovoljna, specifična, informirana in nedvoumna. Posameznik je pred dano privolitvijo pisno seznanjen z namenom obdelave njegovih osebnih podatkov, roki hrambe, morebitnim posredovanjem podatkov v obdelavo ter o pravicah, ki jih lahko uveljavlja. Privolitev lahko posameznik kadar koli prekliče, tako preprosto, kot jo je dal, vendar umik privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan. Po morebitnem preklicu privolitve osebnih podatkov posameznika ne bomo več uporabljali za obveščanje o naših vsebinah in uporabo storitev (e-novice) in jih obdelovali.

Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov je lahko tudi pogodba, ki jo naše podjetje sklene z naročnikom storitev, kadar je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvedbo pogodbe.

 

Komu posredujemo vaše osebne podatke?

Osebne podatke posredujemo v obdelavo našim pogodbenim partnerjem, ki so nas pooblastili za izvajanje usposabljanj ali seminarjev, z namenom, da izdajo za posameznika ustrezen certifikat.

Z vsemi partnerji imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, s čimer zagotavljamo ustrezen nivo varovanja posredovanih osebnih podatkov.

Za pošiljanje e-novic (newsletter) in informiranja o seminarjih in usposabljanjih uporabljamo platformo Mailchimp ameriškega ponudnika Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, ZDA, kjer so o posamezniku shranjeni podatki o elektronskem naslovu ter ime in priimek. Ti podatki so shranjeni pri ponudniku Mailchimp na njegovih strežnikih v ZDA.

Pravila zasebnosti platforme Mailchimp so dostopna na https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Uporaba storitve Mailchimp se izvaja na podlagi člena 6 (1) (f) GDPR. Imamo zakoniti interes za izbiro tehnoloških ponudnikov, ki ponujajo orodja, ki nam pomagajo optimizirati naše poslovanje.

 

E-novice, vabila na seminarje in usposabljanja

V kolikor želite prejemati e-novice in vabila na seminarje in usposabljanja, morate izpolniti obrazec in se prijaviti na naših spletnih straneh.

Ko izpolnite prijavo, podate privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu z GDPR. Zbiramo samo tiste osebne podatke, ki so nujno potrebni za izpolnitev točno določenega namena, ki je jasno opredeljen v obrazcu (v skladu z načelom minimizacije).

  • E-novice: Na podlagi vaše privolitve, ki jo podate prek zavihka ……… z namenom obveščanja o naših vsebinah o vas obdelujemo vaš e- naslov. E-novice vam bomo pošiljali do preklica. Od prejemanja e-novic se lahko kadarkoli odjavite tako enostavno, kot ste se prijavili, in sicer s klikom na označeno povezavo za odjavo v elektronskem sporočilu, ki ste ga prejeli od nas («odjavite«). Vaš e-naslov bomo nemudoma izbrisali in ga ne bomo več obdelovali.

Za uveljavljanje vaših pravic se lahko obrnete na dpo@civis.si

  • z namenom obveščanja o našem delu in o izbranih vsebinah, povezanih z našim delovanjem in aktivnostjo obdelujemo osebne podatke zainteresiranih posameznikov na podlagi privolitve ali skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na trgu. Privolitev lahko kadarkoli prekličete, in vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali. Na podlagi vašega zahtevka jih bomo izbrisali.

Za uveljavljanje vaših pravic se lahko obrnete na dpo@civis.si.

 

Pravice posameznika

Civis d.o.o. vam zagotavlja pravice v skladu s splošno uredbo in ZVOP-om. Ob morebitni kršitvi vaših pravic se lahko obrnete na osebo, odgovorno za varstvo osebnih podatkov v našem podjetju (dpo@civis.si, Tina Žagar, Tržaška 65, Maribor ali 041 346 834). Način uveljavljanja pravic je naveden v nadaljevanju.

 

Vpogled oziroma dostop do lastnih osebnih podatkov. Na zahtevo vam bomo posredovali informacije o osebnih podatkih, ki jih obdelujemo.

 

Popravek netočnih podatkov. Če nas boste primerno obvestili, bomo popravili netočne podatke o vas, nepopolne podatke pa dopolnili, v kolikor so ti podatki nujni za določen namen obdelave osebnih podatkov.

 

Omejitev obdelave, če:

  • posameznik ugovarja glede točnosti osebnih podatkov, in sicer le za obdobje, ki podjetju omogoča, da preveri točnost osebnih podatkov;
  • je obdelava nezakonita in ob tem posameznik nasprotuje izbrisu in namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
  • podjetje osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, posameznik pa jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

Prenehanje obdelave za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.

 

Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe) izvedemo kadar posameznik prekliče privolitev za obdelavo osebnih podatkov ali kadar namena za obdelavo osebnih podatkov nimamo več ter kadar so izpolnjene predpostavke 17. člena GDPR.

Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi posameznik. Če podate zahtevo z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, vam kopijo zagotovimo v elektronski obliki.

Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki v kolikor bi posameznik uveljavljal morebitno pravico prenosa drugemu upravljavcu.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zanj ne velja  odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.

 

Od Civis d.o.o. lahko posameznik kadarkoli zahteva tudi informacije o:

  • namenu obdelave osebnih podatkov;
  • vrstah osebnih podatkov, uporabnikih ali kategorijah uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
  • obdobju hrambe osebnih podatkov in utemeljitev zanjo;
  • obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov in razloge za to, pomen in predvidene posledice za posameznika;
  • razloge za obdelavo in pomen ter posledice take obdelave za posameznika.

 

Roki hrambe osebnih podatkov

Podjetje Civis d.o.o. bo obdelovalo osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdelujemo do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom.

 

Piškotki, ki jih uporabljamo na spletni strani

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku spletne strani prenesejo na vaš računalnik ali mobilno napravo. Piškotki običajno vsebujejo ime strežnika, s katerega je bil poslan piškotek; življenjsko dobo piškotka in vrednost, ki je običajno neko naključno generirano edinstveno število.

Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletišča (npr. piškotek o prijavi), nekateri so namenjeni izboljšanju uporabniške izkušnje (npr. shranjevanje uporabnikovih preferenc), nekateri pa se uporabljajo tudi za spremljanje obiska na spletišču, kar je upravitelju spletne strani v pomoč pri stalnem izboljševanju spletne strani in uporabnikove izkušnje z njo. Nekateri piškotki omogočajo slednje uporabnikom tudi čez več spletnih mest ter ciljno usmerjeno trženje.

Na zaupanja vrednem spletnem mestu lahko piškotki obogatijo izkušnjo uporabnika. Lahko pa so piškotki uporabljeni tudi na načine, ki pomenijo poseg v posameznikovo zasebnost. Piškotki so lahko shranjeni različno dolgo, le za trajanje seje brskanja ali pa veliko dlje.