Osposobljavanje za rukovatelje viličarima

Osposobljavanje za rukovatelje viličarima

Osposobljavanje za rukovatelje viličarima

Polaznike osposobljavamo za rukovanje svim vrstama viličara. Za jedan dan do teorijskog i praktičnog znanja potrebnog za siguran rad s viličarom.

Opis osposobljavanja

Sadržaj osposobljavanja:

  • Zakonski uvjeti za siguran rad s viličarom,
  • Vrste viličara,
  • Pravilno rukovanje viličarom,
  • Opasnosti u radu s viličarom.

Osposobljavanje obuhvaća teorijski i praktični dio s provjerom znanja.

Uvjeti za prijavu

Uvjeti za prijavu:

  • najmanje 18 godina starosti,
  • zdravstvena sposobnost za rad s viličarom,
  • sposobnost čitanja i pisanja.

 

U prijavi pošaljite:

  • ime i prezime kandidata,
  • podatke o uplatitelju;

 

Osposobljavanje za rukovatelje podiznim platformama

Osposobljavanje za rukovatelje mosnim dizalicama

Naši instruktori za osposobljavanje rukovatelja viličarima:

Sorry, no posts matched your criteria.

Informacije i prijava

Neža Cussigh, organizatorica obrazovnih aktivnosti, e-mail: neza.cussigh@civis.si, mob: 040 427 974

 

Cijena osposobljavanja: 110,00 € + PDV po polazniku

 

U cijenu je uključena provjera znanja i potvrda o osposobljenosti.

 

Osposobljavanja obavljamo svakog trećeg utorka u mjesecu u prostorijama i na vanjskom poligonu Obrazovnog centra Civis na Tržaškoj cesti 65 u Mariboru.

 

Broj mjesta na svakom osposobljavanju je ograničen.

 

Ako se na raspisani termin osposobljavanja ne prijavi dovoljan broj kandidata, zadržavamo pravo na otkazivanje ili promjenu termina.