Osposobljavanje putem interneta HACCP – sigurno rukovanje hranom

Osposobljavanje putem interneta HACCP – sigurno rukovanje hranom

Osposobljavanje putem interneta HACCP – sigurno rukovanje hranom

Polaznike putem interneta osposobljavamo za siguran rad u proizvodnji i prometu hrane (ugostiteljstvo, barovi, catering). Usvojite znanje o dobroj higijenskoj praksi i načelima sustava HACCP na bilo kojoj lokaciji; sve što trebate jest računalo s internetskom vezom.

Zakon o zdravstvenoj ispravnosti hrane te proizvoda i tvari koje dolaze u dodir s hranom (ZZUZIS) u članku 17. predviđa da sve pravne i fizičke osobe koje se bave proizvodnjom i prometom hrane i javnom opskrbom pitkom vodom moraju putem unutarnjeg nadzora pratiti i osigurati njihovu zdravstvenu ispravnost u svim fazama proizvodnje i prometa. Unutarnji nadzor mora se uspostaviti na temelju sustava HACCP, koji omogućava prepoznavanje mikrobioloških, kemijskih i fizikalnih čimbenika rizika koji mogu predstavljati zdravstveni rizik.

Opis usposabljanja

Sadržaj osposobljavanja

 • Načela sustava HACCP,
 • opće higijenske upute za osobe koje rade u proizvodnji i prometu hrane,
 • zdravstveni uvjeti za radnike u prehrambenoj industriji,
 • kliconoštvo,
 • mikrobiološki, kemijski i fizikalni čimbenici rizika,
 • zagađenje hrane,
 • skladištenje hrane (novi zahtjevi),
 • kontrolne i kritične kontrolne točke u procesu pripreme hrane,
 • prijevoz hrane,
 • čišćenje i dezinfekcija,
 • upravljanje otpadom,
 • suzbijanje štetočina u prehrambenim objektima,
 • kemijski rizici.
Prednosti HACCP osposobljavanja putem interneta
 • Mjesto i vrijeme e-osposobljavanja u potpunosti su prilagođeni pojedincu,
 • Uštedite na troškovima organizacije osposobljavanja i eventualnim putnim troškovima,
 • Višednevno razdoblje za obavljanje osposobljavanja tijekom kojeg kandidat prolazi kroz dodijeljeni e-sadržaj,
 • Program osposobljavanja sadrži i praktične sadržaje prilagođene vašem radnom mjestu.
 • Nakon završetka e-osposobljavanja odmah dobivate potvrdu o uspješno završenom e-osposobljavanju (naknadno dobivate i službenu potvrdu s pečatom i potpisom)

Obrazovanje se može uključiti u okvir godišnjeg obrazovnog plana koji treba provoditi u skladu sa zahtjevima Uredbe 852/2004 o higijeni hrane. Pogodno je za:

 • odgovorne osobe za unutarnji nadzor ili nositelje ugostiteljske djelatnosti;
 • zaposlenici u radu s hranom (kuhari, konobari, pizza majstori…).
Informacije i prijava

Tina Vadas, organizatorica obrazovnih aktivnosti, e-mail: tina.vadas@civis.si, mob: 040 623 163

 

Cijena osposobljavanja: 43,00 + PDV po polazniku

 

U cijenu je uključen elektronički materijal i potvrde o osposobljenosti.

 

Lokacija osposobljavanja: po želji, trebate računalo i pristup internetu.