Prvo usposabljanje koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih

Prvo usposabljanje koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih

Prvo usposabljanje koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih

Kdor želi opravljati naloge koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih, mora pred preizkusom znanja na Inšpektoratu RS za delo (link) opraviti prvo usposabljanje. Kandidate v 6 dneh pripravimo na preizkus znanja. Uspešnost naših kandidatov na preizkusih znanja: več kot 90 %.

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list št. 83/05) določa, da mora naročnik ali nadzornik projekta, v primeru, da dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu.

 

1. Za koordinatorja v fazi priprave projekta imenovana oseba mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja graditev objektov, ali strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del.

 

2. Za koordinatorja v fazi izvajanja imenovana oseba mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del. Za koordinatorja v fazi izvajanja ne more biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri eni od izvajalskih organizacij.

Opis usposabljanja

Usposabljanje traja 50 ur (praviloma po trdi delovne dni v dveh zaporednih tednih).

 

Pogoj za pristop k preizkusu znanja, ki se opravlja na Inšpektoratu RS za delo, je opravljen strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu. Prvi preizkus znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev kandidati opravljajo pred strokovno komisijo na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo.

Naši inštruktorji za prvo usposabljanje koordinatorjev:

/

Informacije in prijava

Danilo Onič, e-mail: dani.onic@civis.si, gsm: 051 685 095

 

Cena usposabljanja:  760,00 € + DDV/udeleženca

 

V ceno je vključeno gradivo, pogostitev in malica vse dni usposabljanja ter potrdilo o udeležbi na usposabljanju.

 

Usposabljanja izvajamo enkrat letno, v jesenskem obdobju, v prostorih Učnega centra Civis na Tržaški cesti 65 v Mariboru in na izbranem gradbišču.

 

Usposabljanje izvedemo tudi izven rednega termina in na želeni lokaciji.

 

Število mest na posameznem usposabljanju je omejeno.

 

V kolikor se na razpisani termin usposabljanja ne prijavi zadostno število kandidatov, si pridržujemo pravico do odpovedi oz. spremembe termina.

Sorry, no posts matched your criteria.