Usposabljanje SCC/SCP

Usposabljanje SCC/SCP

Usposabljanje SCC/SCP

(Nizozemska oznaka standarda: VCA (SCC) in VCU (SCP))

SCC usposabljanje za operativne delavce (A-16 in A-18) in vodje (A-17). Osebni certifikat po mednarodnem standardu SCC/SCP delavcu oz. vodji omogoča delo tudi na tistih evropskih gradbiščih in deloviščih z višjo stopnjo varnosti in zdravja pri delu ter varstva okolja.

O SCC/SCP standardu

Probleme z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu zaznavamo na začasnih gradbiščih oz. deloviščih ali posameznih delovnih mestih, kjer je improvizacija pogosto način dela.  Na takih gradbiščih oz. deloviščih delavci delajo na mestih, ki jih niso vajeni, spremembe delovnih mest so zelo pogoste, meša se veliko različnih izvajalcev del in profilov delavcev, obsežno najemanje delovne sile povzroča težave pri razmejevanju odgovornosti posameznih delodajalcev.

 

Splošna usposabljanja pogosto niso dovolj, da bi delavec usvojil ustrezne ukrepe za tako široko paleto nepredvidljivih situacij.  V takšnih pogojih se pojavljajo tudi okoljska tveganja. Potreben je celovit in poenoten sistem, ki bo zagotavljal ustrezno stopnjo varnosti in zdravja delavcev in varovanja okolja na vseh področjih delovnega procesa. Standard SCC/SCP – varnostni standard za storitve s svojo ali pogodbeno delovno silo – tem zahtevam ustreza.

ZAKAJ JE ZA VAŠE PODJETJE DOBRO, DA PRIDOBITE STANDARD SCC/SCP:

 • izkazujete svojo politiko varnosti in zdravja pri delu in varstva okolja s standardom, ki je mednarodno priznan,
 • lahko nastopate na trgu EU in ste konkurenčnejši od ostalih podjetij, ki tega standarda še nimajo, saj ti ne morejo poslovati in izvajati del za podjetja, ki so standard že sprejela (kemijska industrija, papirna in celulozna industrija, montažna podjetja…),
 • standard se hitro širi tudi na ostale dejavnosti,
 • imate pregled nad stanjem varnosti in zdravja pri delu in varstva okolja, ki ga že tako morate izvajati v okviru veljavne zakonodaje,
 • na daljši rok znižate stroške zaradi različnih posrednih vplivov (npr. manj bolniških dni…).

ZAKAJ JE DOBRO, DA OD SVOJIH PODIZVAJALCEV, DOBAVITELJEV, IPD., ZAHTEVATE STANDARD SCC/SCP:

 • izkazujete namen, da resno obravnavate varnost in zdravje pri delu in varstvo okolja ter vam ni vseeno na kak način se bo delo izvedlo,
 • na podlagi certifikata se lahko z visoko gotovostjo zanesete, da bo izbrani izvajalec svoje delo opravil varno in okolju prijazno,
 • na podlagi certifikata lahko utemeljeno pričakujete, da s svojo odgovornostjo ne tvegate več, kot je potrebno,
 • imate pregled nad stanjem varnosti in zdravja pri delu ter varstva okolja,
 • standard se hitro širi.
Opis usposabljanja

Termin in kraj usposabljanj
Usposabljanja SCC/SCP izvajamo vsak petek v naših prostorih na Tržaški cesti 65 v Mariboru.

 

Operativni vodje (A-17) in operativni delavci (A-16 in A-18)
V našem podjetju izvajamo redna tedenska usposabljanja operativnih delavcev in v sodelovanju s certifikacijsko hišo TÜV AUSTRIA izvedemo izpit.

 

Osebni certifikat SCC/SCP je možno pridobiti po dokumentu A-17 za operativne vodje, ter po dokumentu A-16 in A-18 za operativne delavce.

Kje se zahteva SCC standard?

Pri delih s povečanim tveganjem za varnost in zdravje delavcev, kot npr:

 • vzdrževanje ali gradnja v zahtevnih industrijskih procesih,
 • v kemični industriji,
 • v papirni/celulozni industriji,
 • v lesni industriji,
 • v montažni industriji,
 • pri gradnji ali obnovi energetskih objektov,
Naša inštruktorja za usposabljanje SCC:
Informacije in prijava

mag. Damijan Švajncer Butinar, e-mail: svajncer.butinar@civis.si, gsm: 041 791 117

Maša Peršak, e-mail: masa.persak@civis.si, gsm: 051 643 605

 

Za prijavo kandidatov izpolnite tabelo (link), v katero vpišete podatke kandidatov, ki jih prijavljate na usposabljanje.

 

Cena usposabljanja – program za operativne vodje: 290,00 € + DDV/udeleženca

Cena usposabljanja – program za operativne delavce: 235,00 € + DDV/udeleženca

 

V ceno je vključeno preverjanje znanja, pogostitev, potrdilo o usposobljenosti, SCC knjižica.

 

Usposabljanja izvajamo vsak petek, v prostorih Učnega centra Civis na Tržaški cesti 65 v Mariboru.

 

Usposabljanje izvedemo tudi izven rednega termina oz. na želeni lokaciji

 

Število mest na posameznem usposabljanju je omejeno.