Usposabljanje za zaposlene iz varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom (VZD in VPP)

Usposabljanje za zaposlene iz varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom (VZD in VPP)

Usposabljanje za zaposlene iz varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom (VZD in VPP)

Po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in Zakonu o varstvu pred požarom (ZVPoz) je usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti  obvezno za vse zaposlene, ne glede na naravo njihovega dela. Pisarniškim delavcem nudimo možnost elektronskega usposabljanja.

 

Po 38. členu ZVZD-1 mora delodajalec delavca usposobiti za varno opravljanje dela:

  • ob sklenitvi delovnega razmerja,
  • ob razporeditvi na drugo delo,
  • ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo
  • ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo stopnje varnosti pri delu.

Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in spreminjati njegovo vsebino glede na nove oblike in vrste nevarnosti.

 

Usposabljanje VZD in VPP je po ZVZD-1 in v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja potrebno periodično obnavljati.

Opis usposabljanja

Usposabljanja VZD in VPP izvajamo na sledeče načine:

  • E-usposabljanje VZD in VPP za administrativna dela. Več o načinu e-usposabljanja (link)
  • Redna mesečna usposabljanja VZD in VPP v prostorih Civisa – redni termin vsak mesec, drugi torek v mesecu.
  • Usposabljanja v podjetjih – po dogovoru izvedemo usposabljanje za vaše zaposlene na vaši lokaciji.

 

Teoretičnemu usposabljanju sledi preizkus znanja. Usposabljanje traja 2 uri.

 

V kolikor se na usposabljanje ne prijavi zadostno število kandidatov, si pridržujemo pravico do odpovedi oz. spremembe termina.

Naš inštruktor za usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom:
Informacije in prijava

Tadej Majar, gsm: 031 262 748, e-mail: tadej.majar@civis.si.

 

Cena usposabljanja: 25,00 € + DDV/udeleženca

 

V ceno je vključeno opravljanje preizkusa znanja in potrdilo o usposobljenosti.

 

Usposabljanja izvajamo vsak drugi torek v mesecu, v prostorih Učnega centra Civis na Tržaški cesti 65 v Mariboru.

 

Usposabljanje izvedemo tudi izven rednega termina oz. na želeni lokaciji.

 

Število mest na posameznem usposabljanju je omejeno.

 

V kolikor se na razpisani termin usposabljanja ne prijavi zadostno število kandidatov, si pridržujemo pravico do odpovedi oz. spremembe termina.