Usposabljanje za upravljalce delovnih dvižnih ploščadi po mednarodni licenci IPAF

Usposabljanje za upravljalce delovnih dvižnih ploščadi po mednarodni licenci IPAF

Usposabljanje za upravljalce delovnih dvižnih ploščadi po mednarodni licenci IPAF

Udeleženca usposobimo za upravljanje delovnih dvižnih ploščadi po mednarodni licenci IPAF in po standardu ISO 18878. IPAF potrdilo o usposobljenosti je zahtevano na večini gradbišč v Nemčiji in Švici, za izvajanje del v Angliji pa je obvezno. Usposabljanje IPAF je namenjeno upravljalcem dvižnih ploščadi, demonstratorjem in inštruktorjem. Od leta 2017 kot član IPAF združenja delujemo kot prvi slovenski izobraževalni center IPAF (več o IPAF: link). Izobraževalni program IPAF-a za upravljalce delovnih dvižnih ploščadi je certificiran pri TÜV AUSTRIA, v skladu s standardom ISO 18878, ki predpisuje način in vsebino izobraževanja uporabnikov delovnih dvižnih ploščadi.

Zakaj delavce usposobiti po licenci IPAF?
Delovne nezgode pri izvajanju del na višini so zelo pogoste. Še posebej nevarna so dela na lestvah in delovnih odrih. Uvedba delovnih dvižnih ploščadi namesto lestev in delovnih odrov prispeva ne le k hitrejšemu in lažjemu dostopu do različnih težko dostopnih mest, ampak predvsem k varnejšemu izvajanju del. Udeleženec usposabljanja po mednarodni licenci IPAF je opremljen z dovolj teoretičnega in predvsem praktičnega znanja, da je tveganje za nezgodo pri njegovem delu z dvižno ploščadjo zmanjšano na sprejemljivo raven.

Kategorije dvižnih ploščadi po licenci IPAF
Static Vertikal (1a)

dvižne ploščadi, katerih dvižna konstrukcija se giblje le v navpični smeri, brez možnosti vožnje v primeru dvignjene dvižne konstrukcije

Static Boom (1b)

dvižne ploščadi, katerih dvižna konstrukcija se giblje tako v navpični kot tudi v vodoravni smeri, brez možnosti vožnje v primeru dvignjene dvižne konstrukcije

Mobil Vertikal (3a)

dvižne ploščadi, katerih dvižna konstrukcija se giblje le v navpični smeri, z možnostjo vožnje v primeru v primeru dvignjene dvižne konstrukcije

Mobil Boom (3b)

dvižne ploščadi, katerih dvižna konstrukcija se giblje tako v navpični kot tudi v vodoravni smeri, z možnostjo vožnje z dvignjeno dvižno konstrukcijo

Usposabljanje za posamezno kategorijo delovnih dvižnih ploščadi (1a, 1b, 3a, 3b) traja 6 ur.

 

Vsak udeleženec, ki uspešno zaključi izobraževanje IPAF, prejme izkaznico PAL Card (Powered Access Licence), s katero dokazuje usposobljenost za varno delo z delovnimi dvižnimi ploščadmi. Veljavnost izkaznice PAL Card je 5 let. Po pretečenem roku je potrebno opraviti obnovitveno usposabljanje.

Naši inštruktorji z licenco IPAF
Informacije in prijava

Danilo Onič, e-mail: dani.onic@civis.si, info@ipaf.si, gsm: 051 685 095

 

Cena usposabljanja – ena kategorija: 230,00 € + DDV/udeleženca
Cena usposabljanja – dve kategoriji: 310,00 € + DDV/udeleženca

 

V ceno je vključeno gradivo, opravljanje preizkusa znanja, potrdilo oz. PAL Card izkaznica in malica.

 

Usposabljanja izvajamo vsak četrti petek v mesecu, v prostorih in na zunanjem poligonu Učnega centra Civis na Tržaški cesti 65 v Mariboru.

 

Usposabljanje izvedemo tudi izven rednega termina in na želeni lokaciji.

 

Število mest na posameznem usposabljanju je omejeno.

 

V kolikor se na razpisani termin usposabljanja ne prijavi zadostno število kandidatov, si pridržujemo pravico do odpovedi oz. spremembe termina.