Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije (G+E)

Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije (G+E)

Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije (G+E)

V skladu z določili Pravilnika o požarnem redu mora delodajalec, pri katerem v izmeni opravlja delo do 300 delavcev, določiti odgovorno osebo za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Vi določite odgovorno osebo, mi jo usposobimo

V skladu s Pravilnikom o požarnem redu (link) mora delodajalec, pri katerem v izmeni opravlja delo do 300 delavcev, v požarnem redu za vsako izmeno in za vsako lokacijo, kjer se opravlja dejavnost, izmed zaposlenih določiti osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Na vsakih dodatnih 300 delavcev v izmeni mora določiti še po eno odgovorno osebo.

 

Delodajalec, ki mora izdelati poleg požarnega reda tudi načrt evakuacije in požarni načrt, mora v požarnem redu izmed zaposlenih v vsaki izmeni določiti osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta evakuacije, ne glede na število delavcev iz prejšnjega odstavka. Delodajalec mora na vsakih 200 ljudi v objektu določiti izmed zaposlenih v vsaki izmeni še po eno osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta evakuacije.

Opis usposabljanja

Teoretični del

  • Seznanitev udeleženca z delovnimi nalogami osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in evakuacijo;
  • Seznanitev z zakonodajo;

Praktični del

  • prikaz varne uporabe priročnih gasilnih sredstev, gašenje improviziranega začetnega požara, aktivno sodelovanje udeležencev
  • Naš inštruktor za usposabljanje G+E:
Naš inštruktor za usposabljanje G+E:
Informacije in prijava

Matej Prelog, e-mail: matej.prelog@civis.si, gsm: 031 693 094

 

Cena na udeleženca: 50,00 € + DDV.

 

V ceno je vključeno opravljanje preizkusa znanja, potrdilo o usposobljenosti, pripomočki za izvedbo gašenja improviziranega požara.

 

Usposabljanje izvedemo po naročilu, v prostorih in na zunanjem poligonu Učnega centra Civis na Tržaški cesti 65 v Mariboru ali na želeni lokaciji.

 

Število mest na posameznem usposabljanju je omejeno.

 

Minimalno število udeležencev: 3.